0

Video Nedir?

Video NedirVideoyu kabaca tasvir etmeye çalışırsak anlık görüntülerin ve seslerin kayıt yoluyla banta alınmasıdır diyebiliriz. Ortamdaki görüntüleri ve sesleri bir kamera yardımı ile banda kaydeder ve daha sonra televizyon, bilgisayar gibi ortamlarda oynatabiliriz. Bu kayıtlar yapılırken bantta bulunan demiroksit tozları video sinyallerini alarak titreşimler gösterirler. Bu titreşimler banda yapışır ve sinyaller banda aktarılmış olur. Video kelimesinin kökü latinceden gelen videre (görmek manasına gelmektedir) kelimesinden türemiştir. Daha sonraki yıllarda ise videolarda ses kaydı da olduğu için audio kelimesi kullanılarak video kelimesi türetilmiştir. Video kayıt cihazları farklı oldukları için her videonun netliği aynı olmamaktadır. Continue Reading

0

Medcezir nedir?

Medcezir nedir?Anlamı çok merak edilen kelimelerden biri olan Med cezir kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada Med kelimesi “Yükselme, kabarma veya uzama” gibi anlamlara gelmektedir. Cezir kelimesi ise “Alçalma” anlamına gelmektedir.

Medcezir bu kelimesi ise bu iki kavramın bir araya gelmesi ile oluşmuştur ve Türkçede tam karşılığı olan “Gelgit” anlamına gelmektedir. Gelgit olayı ise bir coğrafi bir terimidir. Coğrafya terimlerinden biri olan bu terim Güneş veya Ay’ın yer çekiminin etkileri ile genellikle okyanuslarda görülen deniz suyunun alçalma ve yükselmesiyle ortaya çıkan med cezir (gelgit) olayına denilmektedir. Gelgit olayı Ayın yer çevresindeki hareketiyle ilişkilidir. Continue Reading

0

Esila Nedir?

Esila Nedir?İslam da son derece önemi yüksek olan durumlardan biride “Esila” konusudur. Allah her zaman kendisini insanların kalbinde görmek ve isminin de bol bol anılmasını ister.

Bu bakımdan da, Esila anlamı bilinmesi gereken durumlar arasına girmektedir. Esila, “Müslümanların, Allah’ı kalplerinde sürekli hissetmeleri ve Allah adını da her zaman dillerinden düşürmemeleri gerekmektedir.” İnsanlar, bazen hayat telaşından kendilerini bile unuturlar ve bu durum Allah’ın hiç hoşuna gitmez. Continue Reading

1

İstihare Nedir?

İstihare, Nedirİstihare Nedir?İnsan olarak bu hayatta yanılgılara düşebilir ve bunun sonucunda da kendimizi sanki boşluk içine atılmış bir durumda hissederiz. İnsanlar,bazen karar almak zorundadır ve bunun içinde yapılması gereken çok iyi düşünmektir.

İslam’da da önemli durumdan olan “İstihare” Müslümanlar için son derece önemlidir. İstihare etmek anlamına gelen bu konu aslında insanlar arasında pek bilinmeyen bir durumdur. İstihare, “ Bir insanın kendi hayatı ile ilgili bir karar alırken, yetişkin ve hayat tecrübesi olan bir kişiden, bu konu ile ilgili bilgi alarak buna göre karar vermesi halidir.” Continue Reading

0

Sahabe ne demektir?

Sahabe ne demektir?Peygamber efendimiz zamanında, Müslümanlar arası iletişim ve gerçekten çok sıcak bir bağ kurulmuştur. Müslümanlar, bir birleri ile geçinmede çok süper bir yol izlemişlerdir ve bunun sonucunda İslam kendini mükemmel boyutlara ulaştırmıştır.

Sahabeler, Peygamber efendimiz ve o dönemdeki insanlar arasında çok mantıklı bir köprü durumunda olmuşlardır. Sahabeler, “ Müslümanlarla Peygamberimiz arasında bağ kurmuş ve İslam konusunda her zaman yardımcı olan kişilerdir.” Sahabeler sayesinde Müslümanlık o dönemlerde kendini göstererek daha çok yayılma içerisine girmiştir. Continue Reading

0

Hicret Nedir?

Hicret Nedir?Hicret Nedir?İslam için önemli olan konulardan bir tanesi de “Hicret” konusudur. Hicret bizler için çok önemlidir çünkü Peygamber efendimiz döneminde bu olay ile bir çok sorun çözülmüş ve Müslümanlar rahat bir nefes almıştır.

Hicret, Hz. Muhammed ve etrafındaki bütün Müslümanların karşıt görüşlü kişilerin baskılarından dolayı 622’de Mekke’den Medine’ye gerçekleştirdikleri göçün adıdır. Bu göç gerçek anlamda mükemmel bir anlama sahiptir ve insanlar bunun farkına varmaları gerekir. Peygamberimiz önderliğinde gerçekleşen bu göç ilerleyen zamanlarda Müslümanlar için kurtuluş demekti. Continue Reading

0

Paha Biçilemez ne demek?

Paha Biçilemez ne demek?Paha biçilmez deyiminin anlamı genel olarak değeri ölçülemeyecek, ölçülmesi mümkün olmayacak kadar yüksek olan şey manasına gelmektedir.

Paha biçilmez olan bir şeyin maddi açıdan değerlendirmesinin yapılması mümkün değildir. Bu şeyin maddi açıdan değeri verilemez ve dolayısı ile paha biçilmez bir şeyin parasal değeri yoktur! Bu deyim genellikle çok değerli mücevher, elmas gibi eşyalar için kullanılmaktadır. Continue Reading

0

Marjinal ne demek?

Marjinal nedir?Sözlükte Marjinal kelimesinin iki manası vardır. Bu manalardan biri toplum içerisinde sıkça kullanılan manasıdır. Bu mana bir kimsenin giyimi harektleri ile topluma her ne kadar uyumlu olsa da, bir farkındalık gösteren veya bu farklılığı belli olan kimseler için kullanılır. Cümle içinde “Bu çocuk tam bir marjinal yapıya sahip”.

Diğer bir manada ise Marjinal kelimesi, herhangi bir mal, mülk veya hizmetin maddi bedelinin son tahlilde, satıcının söz konusu malı vermek için yapacağı fedakarlık, indirim marjı ile alıcının bu malı alabilmek için göze alacağı fedakarlık, indirim marjı arasında yapılacak orta yoldur. Continue Reading

0

Açık Öğretim Lisesi seçmeli ders ne demek

Açık Öğretim Lisesi seçmeli ne demekAçık Öğretim Lisesine giden her öğrenci sınava girmeden önce kayıt yenilemekte ve daha sonra İnternet ortamı vasıtası ile öğrenci profiline girerek seçmeli derslerinden dersler seçmektedir.Her dönemde yapılan üç sınavın öncesinde de bu işlem yapılmaktadır. Seçmeli ders konusu zaman zaman akıllara takıla bilmekte ve tam olarak ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusu merak uyandırabilmektedir. Tabi ki aslında bu konuda gayet kolay bir şekilde anlaşılabilir bir konudur. Continue Reading