Şeyh Muhammed Diyaüddin Sözleri

Şeyh Muhammed Diyaüddin hazretlerinin hikmet ,irfan ve nasihat dolu sözlerinden bir demet….Şeyh Muhammed Diyaüddin Sözleri

Şeyh Muhammed Diyaüddin hazretlerinin hikmet ,irfan ve nasihat dolu sözlerinden bir demet….

1*Gücün yettiği kadar, kendini bu zamanda yaygın olan dünya bahislerinden muhafaza et.
2*Biliniz ki sohbetsiz geçen zaman zarardır. Ömrün boşa geçmesidir. Bu ömrün hakkı, ilk önce tedrici olarak şerefli sohbetin tahsili yolunda sarf edip, mümkün olduğu kadar sohbeti terk etmemektir. Sonra tarikatta ondan sonra sonu olmayan edeblere uymaktır. Çünkü sohbet bütün kemalatın, olgunlukların ve marifetlerin başlangıcıdır. Geçen zaman iade edilmez, kaza da edilemmez. Ne olursa olsun sohbetsiz geçen vakitlere üzülmeli, belli zamanlarda yapılması emrolunan virdleri, vazifeleri terk etmemeli ve mürşidini gözü kapalı olarak düşünmelidir. Zira tamamıyla yapılması mümkün olmayan bir şeyi tamamıyla da terk etmemelidir.
3*
4*
5*