0

Sehiv Secdesi Hangi Hallerde Yapılır?

Sehiv Secdesi Hangi Hallerde Yapılır?
Sehiv Secdesi Hangi Hallerde Yapılır?

Değerli ziyaretçimiz: Sehiv secdesi, demek namazın hatalı kılınması durumunda, bu hatayı düzeltmek amacı ile namazın sonunda yani (son oturuşta tahiyyatı okuduktan sonra) yapılan bir secdedir. Bu hata yanlış genellikle namazda farzın te’hiri, sonraya bırakılması vaciplerden birinin unutularak yapılmaması yahut sonraya bırakılması yahut da vaktinden önce yapılmasıyla ortaya çıkar. Namaz içerisinde bu hatalar hatırlanırsa fark edilirse namaz sonunda sehiv secdesi yapılır. Sehiv secdesini yapmak vâcibdir.

Hanefi Mezhebine Göre Sehiv Secdesini Gerektiren HallerSehiv Secdesi Hangi Hallerde Yapılır?
Sehiv Secdesi Hangi Hallerde Yapılır?

Değerli ziyaretçimiz: Sehiv secdesi, demek namazın hatalı kılınması durumunda, bu hatayı düzeltmek amacı ile namazın sonunda yani (son oturuşta tahiyyatı okuduktan sonra) yapılan bir secdedir. Bu hata yanlış genellikle namazda farzın te’hiri, sonraya bırakılması vaciplerden birinin unutularak yapılmaması yahut sonraya bırakılması yahut da vaktinden önce yapılmasıyla ortaya çıkar. Namaz içerisinde bu hatalar hatırlanırsa fark edilirse namaz sonunda sehiv secdesi yapılır. Sehiv secdesini yapmak vâcibdir.

Hanefi Mezhebine Göre Sehiv Secdesini Gerektiren Haller

Sehiv secdesini gerektiren hallerin bazıları şöyle sıralayabiliriz.

1 – Fatiha’dan sonra zammı sure okumadan rükuya gitmek. Rükuda iken hatırlarsa, doğrulup sureyi okur, sonra tekrar rükuya gider. Namazın sonunda da sehiv secdesi yapar.
2 – Unutarak Fatihayı iki kere okumak.
3 – Vitir namazlarının tekbir ve konut duasını unutmak. Rükuda iken hatırlasa, doğrulup konut okumaz. Sonunda sehiv secdesini yapmakla yetinir.
4 – Dört rekatlı namazlarda, iki rekat kıldıktan sonra oturmayı unutarak üçüncü rekata kalkmak, yani, ilk oturuşu terk etmek. Bu durumda bakılır: Eğer namazı kılan kişi tamamen kalkmış veya kalkmaya daha yakın bir durumda ise, oturmaz; namazı bitirip sonunda sehiv secdesi yapar. Eğer oturmaya daha yakın bir halde ise, oturur; sonunda da sehiv secdesi yapmaz. Tam kalktıktan sonra oturmak ise, namazı bozar.
5 – Birinci oturuşta Tehıyyatı okuduktan sonra hemen kalkmayıp salavatları ve duaları okumak yahut da bir rükün eda edecek kadar gecikmek. Bu durumda eğer salavattan okunan kısım bir cümle teşkil eder ise (Allahümme salli ala Muhammedin demek gibi) namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. Fakat okunan kısım bir cümle teşkil etmemişse, sehiv secdesine gerek yoktur.
6 - Dört rekatlı farz namazlarda, son rekatta oturmaksızın beşinci rekata kalkılacak olsa, beşinci rekatın kıyam, kıraat ve rükuyu tamamlanıp secdeye gidilmedikçe, dönüp tekrar oturulur. Tehiyyatdan sonra selam verilip sehiv secdesi yapılır. Çünkü bu durumda farz olan son oturuş tehire uğramıştır. Fakat beşinci rekat için secde yapılmış olursa, bu namaz nafileye döner. Artık buna bir rekat daha ilave ederek, 6 rekatlık bir nafile namazı kılınmış olur. Dolayısıyla sehiv secdesi de gerekmez.
7 – Dört rekatlı bir farz namazın son kadesin de teşehhüd miktarı oturduktan sonra kalkan kimse, hemen oturup selam verir. Tekrar Tehıyyat okumasına gerek yoktur. Hatta oturmadan ayakta bile selam verebilir. Zira farz olan oturuşu yapmıştır. Yalnız ayakta selam vermekle sünneti terk etmiş olur. Sonunda ayrıca sehiv secdesi de lazımdır. Çünkü selam tehire uğramıştır.
8 – İmama sonradan yetişen kimse, kendi kıldığı rekatlar içinde hata yaparsa, o hatası için sehiv secdesi yapar.
9 - İmamın, açıktan okuması Vacib olan yerlerde gizli; gizli okuması Vacib olan yerlerde de açık okuması… Mesela öğle namazında Fatiha ve zammı sureyi sesli okuması, akşam namazında da içinden okuması gibi. Namazdaki tespih ve tekbirlerin cehren okunması, sehiv secdesini İcab ettirmez.
10 - Namaz içinde Fatiha okunduktan sonra hangi ayet veya sureyi okuyacağı bir müddet tefekkür edilse, sehiv secdesi icap eder. Çünkü vacip tehire uğramıştır.
11 – Tadili erkanın terki, sehiv secdesini gerektirir.
12 - Namazda sehiv secdesini icap eden birkaç hatadan dolayı tek sehiv secdesi yeterlidir.

Şafi Mezhebine Göre Sehiv Secdesini Gerektiren Haller

Şafi Mezhebinde Sehiv secdesini gerektiren hallerin bazıları şöyle sıralayabiliriz.

1. Sehiv secdesinin ikinci sebebi, fazlalıktan şüphe etmektir. Namaz kılmakta olan bir kişi kıldığı rekatların sayısından şüphe ederse, geri kalan kıs*ma kendi kesin hükmüne göre devam ederek namazını tamamlar ve fazla kıldığı ihtimalinden ötürü sehiv secdesi yapar. Şüpheye düşen kişi, kendi zannı-na göre hareket etmeyeceği gibi, başkasının haberine de itibar etmez. Ancak haber verenlerin sayısı tevatür derecesine varırsa, onların haberine göre hareket etmesi gerekir.
2. Sadece kasten yapılması durumunda namazı bozan bir fiili sehven yapmak. Mesela itidal veya iki secde arasında oturma gibi kısa bir rüknü uzat*ma durumunda sehiv secdesi yapmak gerekir. Unutarak az miktarda konuşmak da böyledir. Bu fiilleri işleyip işlemediğinden şüpheye düşen kişinin sehiv secdesi yapması gerekmez.Boynu yan tarafa çevirmek veya iki adım yürümek gibi kasıtlı olarak yapılması halinde de namazı bozmayan fiillerin sehven veya kasten işlenmesi durumunda da sehiv secdesi yapmak gerekmez.Çok konuşma veya çok yeme gibi kasten ya da sehven yapılması durumunda namazı bozan fiillerin işlenmesi halinde de sehiv secdesi yapmak gerekmez. Çünkü bu durumda namaz zaten bozulur.
3. Kade halindeyken Fatihanın bir kısmını veya tamamını tekrarlamak gibi namazı bozmayan sözlü bir rüknü, mahallinden başka bir yere nakletmek dolayısıyla sehiv secdesi yapmak gerekir.
Rüku halinde zammı sure okumak gibi sözlü bir sünneti mahallinden başka bir yere nakletmek sebebiyle de sehiv secdesi yapmak gerekir. Fatiha’dan önce zammı sure okumak sebebiyle sehiv secdesi yapmak gerekmez.
4.Belirli bazı şeyleri terk etmekten şüpheye düşmek. Mesela felaket zamanı dışında mutad olarak okunan Kunut duasını okuyup okumadığı hususunda şüpheye düşen kişinin sehiv secdesi yapması gerekir. Aynı şekilde Kunutta Kunut duasını mı yoksa salatı mı terk ettiğini bilemeyip şüpheye düşen kişinin sehiv secdesi yapması gerekir. Ebazdan olan bir sünnetin tamamını yerine getirip getirmediği hususunda şüpheye düşen kişinin sehiv secdesi yapması gerekmez.
5. İmama uyan kişinin kendi inancına göre de olsa namazında noksanlık bulunan bir kişiye uyarak namaz kılması. Mesela sabah namazında Kunut duasını okumayan veya rükudan önce okuyan bir imama uyarak namaz kılan kişi, selam vermeden beklemeli ve imamın selam vermesinden sonra sehiv secdesi yapmalıdır. İlk teşehhüdde Peygamber Efendimize (s.a.v) salat okuma*yan bir imama uyarak namaz kılan kişinin de sehiv secdesi yapması gerekir.

Sehiv Secdesi