0

Hatmi Enbiya Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hatmi Enbiya Nedir ve Nasıl Yapılır?Hatmi Enbiya Nedir ve Nasıl Yapılır?
Hatmi Enbiya Nedir?: Hatm-i Enbiya bir çeşit tesbihat ile yapılan duadır. Hatm-i Enbiya bil hassa mübarek gün veya gecelerde, salih kullar,alimler ve tüm Müslümanlar tarafından yapılmıştır ve önemle tavsiye edilmiştir. Hatm-i Enbiya, Hz. Adem (as), Hz. Eyyub (as) ve Hz. Yunus (as) okudukları dualardan ve Kuran’ı Kerimde geçen dualardan oluşmaktadır. Şimdi bu güzel amelin ihyasından bahsedelim.
Hatmi Enbiya Nedir ve Nasıl Yapılır?Hatmi Enbiya Nedir ve Nasıl Yapılır?Hatmi Enbiya Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hatmi Enbiya Nedir? : Hatm-i Enbiya bir çeşit tesbihat ile yapılan duadır. Hatm-i Enbiya bil hassa mübarek gün veya gecelerde, salih kullar,alimler ve tüm Müslümanlar tarafından yapılmıştır ve önemle tavsiye edilmiştir. Hatm-i Enbiya, Hz. Adem (as), Hz. Eyyub (as) ve Hz. Yunus (as) okudukları dualardan ve Kuran’ı Kerimde geçen dualardan oluşmaktadır. Şimdi bu güzel amelin ihyasından bahsedelim.

Hatmi Enbiya Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hatm-i Enbiya, Şu Usul İle Okunmaktadır: Önce Euzü Besmele ile bir “Fatiha” suresi ve üç adet “İhlas” suresi okunarak hasıl olan sevabı, başta Peygamberimiz Efendimize (s.a.v) ve bütün peygamberlerin, ashabı kiramın, evliyanın ve meşayih-i kiramın, din büyüklerinin, salih olan bütün ümmeti Muhammedin ruhlarına bağışlanır. Sonrasında ise:

1. 100 adet Salevat-ı Şerife Getirilir. Salavat ı şerif şöyledir: “Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

2. 500 adet Hz. Adem Aleyhis selamın şu duası okunur: “Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn”.

3. Tekrar 100 adet yine Salevat-ı Şerife getirilir.

4. 500 adet Hz.Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur. “Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn”

5. Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

6. 500 adet Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur. “Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn.

7. Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

8. 500 adet şu dua okunur, “Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil’Aliyyil’Azîm.”

9. Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir. Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakka dua ve niyazda bulunulur.

Hatm-i Enbiyâ’da 500’er adet olmak üzere 4 duâ okunmaktadır ve aralarda sa salavat ı şerifler getirilmektedir. Bu duaların birincisi Hz. Adem (a.s.)’in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)’ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)’un duasıdır. Yukarıda 9 maddede bunu izah ettik. Bunları yaptıktan sonra yüce Mevlamıza el açarak samimiyet ile dualar edebilirsiniz.